ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Polityka prywatności

Polityka prywatności AVR S.A. z siedzibą w Krakowie

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie zarówno do danych osobowych przekazanych nam poprzez stronę internetową http://www.avrgrupa.pl/, jak również danych osobowych pozyskanych przez nas w toku bieżącej działalności gospodarczej.

W stosunku do danych osobowych zbieranych przez AVR:

- na potrzeby i w toku procesów rekrutacyjnych , bardziej szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawiera klauzula informacyjna, znajdująca się tutaj;
na potrzeby przyszłych rekrutacji , bardziej szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawiera klauzula informacyjna, znajdująca się tutaj;
na potrzeby rekrutacji na praktyki studenckie bardziej szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawiera klauzula informacyjna, znajdująca się tutaj;

Wskazane wyżej klauzule informują w sposób wyczerpujący o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych w celach, do jakich zostały sporządzone, a niniejsza polityka prywatności nie ma względem nich charakteru uzupełniającego lub interpretacyjnego.

Wiedz, że Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Przypominamy, że od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Nasza polityka prywatności jest zgodna z RODO.

W tej polityce stosujemy sformułowania:

AVR – spółka AVR S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Dietla 93/4, 31-031 Kraków.
My, czyli Administrator – AVR S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Dietla 93/4, 31-031 Kraków.
Ty - osoba fizyczna której dane osobowe Administrator przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanym w niniejszej polityce prywatności.

Pozwalamy sobie na zwrot bezpośredni dla lepszej czytelności tekstu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przekazanych przez stronę internetową www.avrgrupa.pl w tym przez formularz kontaktowy oraz pozyskanych przez AVR w toku bieżącej działalności gospodarczej.

Jakkolwiek  możesz przeglądać naszą stronę internetową  bez podawania swoich danych osobowych, to musisz wiedzieć że, gdy podajesz nam informację o sobie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wysyłasz do nas wiadomość e-mail, to podajesz nam swoje dane osobowe, a my mamy obowiązek je chronić. To samo dzieje się, gdy przekazujesz nam swoją wizytówkę na spotkaniu lub kontaktujesz się z nami telefonicznie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych w takiej sytuacji?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe, jest spółka AVR spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000711794 (dalej również „Administrator” lub „AVR”).

Jak się z nami skontaktować?

Napisz do nas na adres: ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków lub wyślij wiadomość na adres poczty elektronicznej rodo@avrgrupa.pl.

Skąd mamy twoje dane?

Otrzymujemy je od:

 1. Ciebie, np. w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy na stronie http://www.avrgrupa.pl/kontakt.html, wysłaniem wiadomości na jakikolwiek adres pod domeną @avrgrupa.pl, złożeniem reklamacji, podaniem nam swoich danych w związku z zawarciem umowy lub w trakcie kontaktu osobistego lub telefonicznego, lub nawet gdy przekazujesz naszym pracownikom swoją wizytówkę na spotkaniu;
 2. Twojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz, w sytuacji gdy jest to związane z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków pracowniczych lub zawodowych;
 3. Podmiotów trzecich takich jak: podmioty prywatne (spółki, przedsiębiorcy), podmioty publiczne (gminy, urzędy itd.) portale internetowe (np. olx.pl, pracuj.pl), którym przekazałeś swoje dane osobowe;

Jaki jest cel, podstawa i czas przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy z Tobą

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przez czas przygotowania i trwania umowy, a  także przedawnienia ewentualnych roszczeń;

 1. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 2. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego,
 3. przeprowadzania audytów sprawozdań finansowych,

tj. do wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez czas trwania tych obowiązków, a nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

 1. prowadzenia działań marketingowych innych niż w lit. g poniżej na podstawie i  w  zakresie udzielonej nam skutecznie zgody do czasu wycofania tej zgody, a nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 2. rejestrowania Cię do udziału w konkursach, wydarzeniach (np. konferencjach i kongresach) organizowanych przez AVR, umożliwienia Ci wzięcia udziału w konkursie lub wydarzeniu, w tym przesyłania Ci o nich informacji na podstawie i w zakresie udzielonej nam skutecznie zgody przez okres 2 lat od wyrażenia zgody, a nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Wskazujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego AVR  prowadzonych przez nas lub podmioty trzecie (do czasu wniesienia sprzeciwu, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);
 2. udzielenia odpowiedzi na reklamację, przesłaną przez Ciebie pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący na stronie internetowej http://www.avrgrupa.pl/kontakt.html (przez okres roku od dnia przesłania danych lub wprowadzenia danych do formularza, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);
 3. udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przesłane przez Ciebie poprzez formularz kontaktowy znajdujący na stronie internetowej http://www.avrgrupa.pl/kontakt.html (przez okres roku od dnia wprowadzenia danych do formularza, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);
 4. udzielenia odpowiedzi na pytania, zadane nam podczas rozmowy telefonicznej, a w razie konieczności do ponownego skontaktowania się z Tobą w celach związanych z  odpowiedzią na zadane pytanie (przez okres roku od dnia skontaktowania się z nami, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);
 5. kontaktowania się z Tobą w bieżących sprawach związanych ze współpracą gospodarczą, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą, lub podmiotem, który reprezentujesz, otrzymywania zleceń, przedstawiania ofert, udzielania odpowiedzi na zadane nam pytania drogą telefoniczną lub mailową (przez okres trwania współpracy, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);
 6. podejmowania ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem;
 7. przeprowadzania audytów na nasze potrzeby (przez czas trwania czynności audytowych);

na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na konieczności prowadzenia działań marketingowych, komunikacji z użytkownikami strony internetowej, rozpatrywania złożonych reklamacji, utrzymywania kontaktu z naszymi Klientami i kontrahentami w bieżących sprawach związanych z naszą działalnością, a także podejmowania obrony naszych interesów majątkowych i niemajątkowych przed sądami powszechnymi i organami administracji państwowej.

Jakie rodzaje Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak np. twoje imię i nazwisko, firma, stanowisko i miejsce pracy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, adres IP urządzenia z którego wysłano zapytanie;

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna, dlatego przekazane nam dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, za wyjątkiem:

 1. podmiotów, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. AVR S.P.A. (spółka akcyjna) z siedzibą w Rzymie (00133), nasi kontrahenci i współpracownicy, podmioty dostarczające i administrujące systemami IT, podmioty wykonujący na nasze zlecenie usługi księgowe, kadrowe, audytorskie;
 2. innych odbiorców danych – np. banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy pocztowe czy kurierskie itp.

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazać twoich danych poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowej. Ale może okazać się, że podczas trwania umowy zdecydujemy się na przekazanie danych poza obszar EOG – wyłącznie w zakresie na jaki pozwalać będzie prawo.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale w pewnych przypadkach dla wykonania określonej czynności jak np. zawarcie i realizacja umowy, odpowiedź na zapytanie, rozpatrzenie reklamacji będzie to niezbędne. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego lub strony trzeciej prawnie uzasadnionego interesu, to w takim przypadku my, jako Administrator, prosimy o twoją osobną zgodę na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.

Jakie przysługują Ci uprawnienia?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami.
Twoje prawa to:

 1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 4. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Przypominamy, że cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kto jest organem nadzorczym i czy mogę wnieść skargę?

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji

Regulamin naszej strony internetowej www.avrgrupa.pl, znajduje się pod poniższym linkiem.

Podczas Twojej wizyty na stronie www.avrgrupa.pl zbierane i zapisywane są dane, tzw. pliki cookies. Są to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane przez stronę internetową na urządzeniu (w szczególności komputerze, urządzeniu mobilnym), na którym dany użytkownik strony ją przegląda. Pliki cookie są przez nas wykorzystywane celem zapewnienia prawidłowego działania naszej Strony internetowej oraz optymalnego wykorzystania wszystkich jej funkcjonalności.

Szczegółowe informacje na temat Polityki plików cookies znajdziesz pod poniższym linkiem.

Informacje o zmianach

Postanowienia Polityki prywatności obowiązują od XXXX 2018 roku i mogą podlegać dalszym zmianom. Zmienioną Politykę prywatności z pogrubieniem zmienionej treści będziemy prezentować przez okres 30 dni od wprowadzenia zmiany, a następnie pogrubienie usuniemy. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności, które mogą Państwa dotyczyć, zostaną Tobie przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Administratora w kontaktach z Tobą.