ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Utrzymanie zieleni

AVR S.A.. pragnie z dumą podkreślić, iż jedną z jej głównych aktywności jest utrzymywanie zieleni miejskiej. Staramy się w sposób profesjonalny zadbać o nasze otoczenie, tak by roślinność miast w których realizujemy nasze usługi przyczyniła się do polepszenia standardu życia ich obywateli, a miasta te stały się wizytówką regionów. Na uwagę zasługuje jak AVR S.A. dba od kilku lat o zieleń m.in. w Nowym Sączu, a to z uwagi na fakt, iż włodarze tego miasta szczególną uwagę przykładają do jego wizerunku www.nowysacz.pl/miasto-kwiatlw

W ramach prac związanych z zielenią miejską spółką oferuje m.in. :
 

 • koszenie i utrzymanie zieleńców w czystości,
 • formowanie drzew ulicznych, żywopłotów oraz krzewów,
 • prace przy drzewostanie wysokim: wycinki, cięcia pielęgnacyjne i techniczne,
 • usuwanie wiatrołomów,
 • nasadzenia : drzew, krzewów i żywopłotów,
 • zakładanie trawników,
 • obsadę (letnią , jesienną) wraz pielęgnacją rabat,
 • obsadę i pielęgnację roślin w pojemnikach, gazonach , donicach i amplach,
 • utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.
   
Utrzymanie zieleni 1 Utrzymanie zieleni 2