ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Oferta

AVR S.A.. od początku swojej działalności w swoim portfelu usług posiada:

  • Usługi utrzymywania dróg wszystkich kategorii
  • Kompleksowe utrzymywanie autostrad i dróg ekspresowych w formule „Utrzymaj Standard”
  • Utrzymywanie zieleni miejskiej i drogowej
  • Usługi komunalne
     

Utrzymanie dróg
i autostrad

Utrzymanie
zieleni

Usługi
komunalne