ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Media o nas

Taniej za śmieci

01.07.2015

Taniej za śmieci 1

Lepsze warunki i niższe ceny – to dwie podstawowe zalety nowych zasad usuwania odpadów komunalnych, jakie obowiązuje w gminie Tarnów już od 1 lipca. Zmiany wynikają z faktu, iż usługi związane z usuwaniem odpadów komunalnych na terenie gminy świadczyć będzie wyłoniony w przetargu nowy operator.

Jest to AVR sp. z o.o. -Firma ta świadczyła dotychczas usługi związane z usuwaniem odpadów komunalnych na terenie miasta Tarnowa, a ponieważ przetarg w mieście wygrał inny operator, prawdopodobnie, aby utrzymać się na naszym lokalnym rynku, przedstawiła wyjątkowo korzystną ofertę, na czym skorzystają nasi mieszkańcy, podkreśla wójt Grzegorz Kozioł. - AVR sp. z o.o. rozpoczęła działalność operacyjną na terenie Polski niespełna cztery lata temu. W chwili obecnej poza kontraktem w gminie Tarnów, firma AVR realizuje w Polsce trzy kontrakty związane z odbieraniem i zagospoda rowaniem odpadów oraz kilkanaście innych kontraktów związanych m.in. z utrzymaniem dróg i autostrad, utrzymaniem czystości oraz zieleni o sumarycznej wartości kontraktów ponad 190 milionów złotych. Większość prac na realizowanych kontraktach wykonywanych jest własnymi zasobami i za pomocą własnego sprzętu. W dużej mierze stosowany przez firmę sprzęt jest nowy i specjalistyczny.

Firma jako Grupa AVR Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych już dla mieszkañców gminy Taniej za śmieci do tej propozycji, przyjmując na sesji w środę, 17 czerwca Uchwałę nr VII/81/2015. W ten sposób już od 1 lipca mieszkańcy gminy Tarnów segregujący odpady płacić będą odpowiednio: gospodarstwa jednoosobowe, 9 zł, dwuosobowe, 15 zł, trzyosobowe, 21 zł, czteroosobowe, 26 zł, pięcioosobowe, 29 zł, sześcioosobowe, 31, zaś siedmioosobowe i większe, 33 zł miesięcznie. Natomiast dokładnie drugie tyle będą musieli zapłacić wszyscy, którzy nie chcą segregować śmieci i będą od nich odbierane wyłącznie odpady zbierane w sposób nieselektywny. Nie zmienia się natomiast nic, jeśli chodzi o sposób dokonywania płatności. Nie muszą się martwić także wszyscy ci, którzy zapłacili z góry. Nadpłata zostanie bowiem rozliczona w kolejnych miesiącach, a jeśli ktoś zapłacił za cały rok z góry, w przyszłym roku. Ważną nowością jest to, że mieszkańcy gminy Tarnów mogą nieodpłatnie korzystać z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa. Szczegóły publikujemy poniżej w aktualnym numerze,Nowinî podobnie jak harmonogramy wywozu śmieci. Są one również dostępne na stronie internetowej www.gmina.tarnow.pl oraz dostarczane do mieszkańców przez operatora. Umowa z firmą AVR została zawarta na dwa lata, a zatem kolejne zmiany dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi pojawią się nie wcześniej niż w lipcu 2017 roku.

(pw)

źródło: Nowiny Tarnowskiej Gminy

Na skróty

Historia

Zarząd

Grupa kapitałowa

Media o nas