ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Historia

2011

  • rejestracja AVR sp z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym

2012

  • utworzenie biura AVR sp z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie przy ul. Józefa Dietla 93/4
  • udzielenie pierwszego zamówienia AVR ograniczoną odpowiedzialnością „Kompleksowe utrzymanie Autostrady A 1 na odcinku od węzła Pyrzowice (wraz z węzłem) do granicy z Republiką Czeską w miejscowości Gorzyczki o długości 92,221 km w systemie „Utrzymaj Standard”, część 2 pn: „Kompleksowe utrzymanie autostrady A1 na odcinku od węzła Pyrzowice (wraz z węzłem) do węzła Sośnica (wraz z węzłem) w systemie „Utrzymaj Standard” , o długości 44,372 km” i podpisanie umowy z GDDKiA Oddział w Katowicach

2013

  • pierwsze zamówienie AVR sp z ograniczoną odpowiedzialnością realizowane dla Miasta Nowy Sącz pn. „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza”

2014

  • zatrudnienie AVR sp z o.o. przekracza 100 osób
  • udzielenie spółce pierwszego zamówienia publicznego na odbiór odpadów „Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa"

2015

  • obrót spółki przekracza 45 milionów złotych

2017

  • zamówienie dla GDDKiA O/Lublin o wartości 92 mln złotych brutto pn. „Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie wraz ze wszystkimi elementami” z podziałem na 5 części - Rejon Międzyrzec Podlaski
Na skróty

Historia

Zarząd

Grupa kapitałowa

Media o nas