ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Grupa kapitałowa

100% Autostrady Usługi Autostradowe
Servizi al Territorio S.p.A
100% AVR S.A. Roboty i usługi w zakresie dróg i środowiska 40% Edil San Felice S.r.l. Drogowe roboty budowlane

AVR S.p.A.

Roboty i usługi w zakresie dróg i środowiska
50% RTS S.r.l Urządzenia
technologiczne
60% Teorema S.p.A. Ekologia i budownictwo 100% TSA. Sr.l. Roboty i usługi w zakresie dróg i środowiska
Spółki objęte konsolidacją - łącznie z kontrolą pośrednią
Spółki nieobjęte konsolidacją
Na skróty

Historia

Zarząd

Grupa kapitałowa

Media o nas