ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

O firmie

?AVR S.A. powstała w roku 2011 jako AVR sp. z o.o. i należy do grupy kapitałowej skupiającej włoskie spółki wokół AVR S.p.A z siedzibą w Rzymie.

 

Spółka w założeniu przewidziana jest do świadczenia usług : utrzymywania dróg i autostrad, utrzymywania zieleni miejskiej czy świadczenia usług komunalnych. Poza zakresami usług wskazanymi wcześniej AVR S.A.. zainteresowana jest także działalnością w zakresie robót drogowych, budownictwa oraz rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością człowieka.

Dynamiczny rozwój spółki spowodował, iż w chwili obecnej realizuje ona kilkanaście kontraktów na terenie województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i lubelskiego utrzymując autostrady, drogi ekspresowe i wojewódzkie, a także odbierając odpady komunalne od mieszkańców miast i gmin. Współpraca z dużymi Zamawiającymi – w szczególności Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, wykwalifikowana kadra, nowoczesny sprzęt oraz wdrożone w spółce standardy ISO sprawiają, że AVR S.A. jest w swoich działaniach skuteczna, efektywna i profesjonalna.

Na skróty

Historia

Zarząd

Grupa kapitałowa

Media o nas