ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków

Miasto i Gmina Wojnicz

Harmonogram dla Miasta i gminy Wojnicz

 

  1. MIASTO I GMINA WOJNICZ - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD 01.12.2015r. DO 31.12.2016r

 

Modo più rapido

Miasto Tarnów

Gmina Tarnów sektor I

Gmina Tarnów sektor II

Gmina Stary Sącz

Miasto i Gmina Wojnicz

Gmina Nawojowa

Chrzanów 2016-2017

Libiąż 2016-2017

Trzebinia 2016-2017