ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków

Gmina Stary Sącz

Harmonogram dla Gminy Stary Sącz

 

  1. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STARY SĄCZ W OKRESIE OD 1.01.2016 R. DO 31.12.2016 R. DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ ORAZ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

 

Modo più rapido

Miasto Tarnów

Gmina Tarnów sektor I

Gmina Tarnów sektor II

Gmina Stary Sącz

Miasto i Gmina Wojnicz

Gmina Nawojowa

Chrzanów 2016-2017

Libiąż 2016-2017

Trzebinia 2016-2017