ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków

Miasto Tarnów

Harmonogram dla miasta Tarnów

 

 1. MIASTO TARNÓW SEKTOR I „STARE MIASTO”
  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD 01.07.2016r. DO 31.12.2016r.
 2. MIASTO TARNÓW SEKTOR I „BEZ STAREGO MIASTA”
  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD 01.07.2016r. DO 31.12.2016r.
 3. OSIEDLE GRABÓWKA
  ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH Z POJEMNIKÓW - ZABUDOWA JEDNORODZINNA
 4. OSIEDLE GRABÓWKA
  ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH - ZABUDOWA WIELOLOKALOWA /NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (FIRMY)
 5. OSIEDLE PIASKÓWKA
  ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH Z POJEMNIKÓW - ZABUDOWAJEDNORODZINNA
 6. OSIEDLE PIASKÓWKA
  ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH - ZABUDOWA WIELOLOKALOWA /NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (FIRMY)
Modo più rapido

Miasto Tarnów

Gmina Tarnów sektor I

Gmina Tarnów sektor II

Gmina Stary Sącz

Miasto i Gmina Wojnicz

Gmina Nawojowa

Chrzanów 2016-2017

Libiąż 2016-2017

Trzebinia 2016-2017