ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków

Gmina Nawojowa

Harmonogram dla Miasta i gminy Wojnicz

 

  1. GMINA NAWOJOWA - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.

 

Modo più rapido

Miasto Tarnów

Gmina Tarnów sektor I

Gmina Tarnów sektor II

Gmina Stary Sącz

Miasto i Gmina Wojnicz

Gmina Nawojowa

Chrzanów 2016-2017

Libiąż 2016-2017

Trzebinia 2016-2017