ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków

Trzebinia 2016-2017

Nieruchomości zamieszkałe

 

 1. Trzebinia Centrum
 2. Trzebinia Bereska
 3. Trzebinia Gaj
 4. Trzebinia Góry Luszowskie
 5. Trzebinia Os. Waltera
 6. Trzebinia Piaski
 7. Trzebinia Siersza
 8. Trzebinia Wodna
 9. Bolęcin
 10. Czyżówka
 11. Dulowa (1)
 12. Dulowa (2) - ul. Młyńska, Sikorskiego, Potockiego
 13. Karniowice (1)
 14. Karniowice (2) - ul. Asnyka, Jasna, Źródlana
 15. Karniowice (3) - ul. Spacerowa
 16. Lgota
 17. Młoszowa (1)
 18. Młoszowa (2) - ul. Graniczna, Krótka , Leśna
 19. Myślachowice
 20. Piła Kościelecka
 21. Płoki
 22. Psary
 23. Budownictwo wielorodzinne - odpady zmieszane
 24. Budownictwo wielorodzinne - odpady segregowane
 25. Budownictwo wielorodzinne - odpady zielone
 26. Budownictwo wielorodzinne - odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

 

Nieruchomości niezamieszkałe

 

 1. Trzebinia Centrum
 2. Trzebinia Bereska
 3. Trzebinia Gaj
 4. Trzebinia Góry Luszowskie
 5. Trzebinia Os. Waltera
 6. Trzebinia Piaski
 7. Trzebinia Siersza
 8. Trzebinia Wodna
 9. Bolęcin
 10. Czyżówka
 11. Dulowa (1)
 12. Dulowa (2) - ul. Młyńska, Sikorskiego, Potockiego
 13. Karniowice (1)
 14. Karniowice (2) - ul. Asnyka, Jasna, Źródlana
 15. Karniowice (3) - ul. Spacerowa
 16. Lgota
 17. Młoszowa (1)
 18. Młoszowa (2) - ul. Graniczna, Krótka , Leśna
 19. Myślachowice
 20. Piła Kościelecka
 21. Płoki
 22. Psary
 23. Terminy odbioru przeterminowanych lekarstw z aptek
 24. Terminy odbioru baterii
Modo più rapido

Miasto Tarnów

Gmina Tarnów sektor I

Gmina Tarnów sektor II

Gmina Stary Sącz

Miasto i Gmina Wojnicz

Gmina Nawojowa

Chrzanów 2016-2017

Libiąż 2016-2017

Trzebinia 2016-2017