ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków

Libiąż 2016-2017

Nieruchomości zamieszkałe

 

 1. Trasa - Góra - Kosówki
 2. Trasa - Gromiec - Szyjki
 3. Trasa - Jaworek
 4. Trasa - Koniec - Moczydło
 5. Trasa - Pniaki
 6. Trasa - Role - Dół - Budzowy
 7. Trasa - Szkotnica
 8. Trasa - Zagórcze
 9. Trasa - Żarki
 10. Terminy wywozu z budownictwa wielorodzinnego - odpady zmieszane
 11. Terminy wywozu z budownictwa wielorodzinnego - odpady segregowane
 12. Terminy wywozu z budownictwa wielorodzinnego - gabaryty oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny
 13. Terminy wywozu z budownictwa wielorodzinnego - odpady zielone

 

 

Nieruchomości niezamieszkałe

 

 1. Trasa - Góra - Kosówki
 2. Trasa - Gromiec - Szyjki
 3. Trasa - Jaworek
 4. Trasa - Koniec - Moczydło
 5. Trasa - Pniaki
 6. Trasa - Role - Dół - Budzowy
 7. Trasa - Szkotnica
 8. Trasa - Zagórcze
 9. Trasa - Żarki
 10. Terminy odbioru przeterminowanych lekarstw z aptek
 11. Terminy odbioru baterii
Modo più rapido

Miasto Tarnów

Gmina Tarnów sektor I

Gmina Tarnów sektor II

Gmina Stary Sącz

Miasto i Gmina Wojnicz

Gmina Nawojowa

Chrzanów 2016-2017

Libiąż 2016-2017

Trzebinia 2016-2017