ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

AVR sp. z o.o. powiększa portfel swoich zamówień na lubelszczyźnie

22.12.2016

AVR sp. z o.o. powiększa portfel swoich zamówień na lubelszczyźnie  1

AVR sp. z o.o. po raz kolejny realizować będzie kontrakt dla lubelskiego oddziału GDDKiA. Po uzyskaniu zamówień na :

 

- utrzymywanie drogi ekspresowej S17 w modelu "Utrzymaj Standard" w roku 2013, 

- bieżące utrzymanie dróg krajowych (w rejonach Chełm, Lubartów i Puławy) w roku 2016

-  zimowe utrzymanie dróg krajowych podległych jurysdykcji rejonów Puławy i Lubartów (dla sezonów 2016/2017 i 2017/2018), 

AVR sp z o.o. z sukcesem uczestniczyła w przetargu pn. "Bieżące utrzymanie sieci drogowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie dla roku 2017".

W wyniku przeprowadzonego postępowania nasza spółka zajmie się utrzymaniem dróg w rejonie  podległym GDDKiA Lubartów i GDDKiA Puławy. Umowę strony podpisały 22 grudnia 2016 roku kończąc tym samym udanie współpracę w roku 2016. Do głównych zadań wykonawcy  należeć będzie m.in utrzymanie czystości oznakowania, mycie ekranów, barier, usuwanie graffiti, utrzymanie zieleni drogowej, utrzymanie czystości pasa drogowego, oraz elementów wyposażenia drogi.

Zobacz również