ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

AVR sp z o.o. ponownie w Wojniczu

04.10.2016

AVR sp z o.o. ponownie w Wojniczu 1

Dnia 4 października 2016 r. AVR sp z o.o. podpisała z Gminą Wojnicz po raz kolejny umowę na odbieranie odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości zamieszkałych.

Tym razem umowa została zawarta na rok 2017 i jej realizacja rozpocznie się od 1 stycznia 2017 r. W ramach umowy operator obsłuży blisko 13.350 mieszkańców Gminy Wojnicz, składającej się z 15 miejcowości.

Główny zakres usługi obejmuje odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a to : odpadów zmieszanych, segregowanych, zielonych, niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, a także odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz obsługę tego punktu.  

Zobacz również