ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Skuteczne odwołanie AVR sp z o.o. przed Krajową Izbą Odwoławczą

19.07.2016

Skuteczne odwołanie AVR sp z o.o. przed Krajową Izbą Odwoławczą 1

Wyrokiem z dnia 18 lipca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez AVR sp z o.o. na czynności Zamawiającego  - GDDKiA O/Łódź – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Całoroczne, kompleksowe utrzymanie odcinków autostrady A1 i A2"  z podziałem na dwa zadania:

Zadanie nr 1: „Całoroczne, kompleksowe utrzymanie autostrady A1 na odcinku  od km 295+850 do km 335+937,65  wraz  ze wszystkimi jej elementami w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy.”

Zadanie nr 2: „Całoroczne, kompleksowe utrzymanie autostrady A2 na odcinku od granicy województw wielkopolskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ (bez węzła), od km 303+145 do km 362+700 wraz ze wszystkimi jej elementami, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy”. W wyniku orzeczenia Izby Zamawiający został zobowiązany do unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i dokonania ponownego badania ofert.

Zobacz również