ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Nowa umowa z GDDKiA O/Lublin

30.06.2016

Nowa umowa z GDDKiA O/Lublin 1

W dniu 30 czerwca 2016 r. AVR sp z o.o. podpisała trzy umowy z GDDKiA O/Lublin wskutek udzielenia spółce zamówienia w postępowaniu pn. „Wykonanie usług bieżącego utrzymania sieci drogowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w 2016 r. w zakresie estetyki i czystości dróg w podziale na 5 części”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert, dokonanych przez Zamawiającego w dniu 13 czerwca 2016 r. AVR sp z o.o. realizować będzie usługi objęte postępowaniem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Rejony w Puławach, Lubartowie i Chełmie. Niniejsze umowy są kolejnymi zawartymi z oddziałem lubelskiej GDDKiA, albowiem AVR sp z o.o. od grudnia 2013 r. utrzymuje dla tego oddziału w formule „Utrzymaj Standard” drogę ekspresową S 17 w ramach postępowania „Kompleksowe – całoroczne (zimowe i letnie) - utrzymanie drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów-Lublin-Piaski, zwanej dalej „Drogą”, w podziale na 2 części: - Część 1: utrzymanie drogi ekspresowej S17 w zakresie Zadań: nr 1, 2, 2a,3 I 3a budowy drogi ekspresowej S17 Kurów-Lublin-Piaski.

Zobacz również