ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

AVR sp z o.o. ponownie odbierze odpady komunalne od mieszkańców Tarnowa

27.06.2016

AVR sp z o.o. ponownie odbierze odpady komunalne od mieszkańców Tarnowa 1

W dniu 27 czerwca 2016 r. AVR sp z o.o. podpisała umowy z Miastem Tarnów w ramach udzielonego spółce zamówienia pn. „Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa”.

W wyniku czynności wyboru najkorzystniejszych ofert Zamawiający – miasto Tarnów – udzieliło spółce zamówienia w zakresie 2 z 4 sektorów (sektory 1 i 2) obejmujące osiedla Piaskówka, Grabówka, Krzyż, Starówka i Strusina . Łącznie, Wykonawca niniejszej usługi obsługiwać będzie blisko 46 tysięcy mieszkańców Tarnowa. Należy dodać, iż AVR sp z o.o. wspólnie z AVR S.p.A w latach 2014 – 2015 odbierało odpady komunalne od mieszkańców Tarnowa w ramach analogicznego postępowania przetargowego.

Zobacz również