ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Kolejny kontrakt na zimowe utrzymanie dróg

28.12.2018

Kolejny kontrakt na zimowe utrzymanie dróg  1

Wyborem oferty spółki AVR S.A. zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, organizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie... 

W dniu 28 grudnia 2018 r. Powiatowy Zarząd Dróg podpisał z AVR S.A. umowę, której przedmiotem jest "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w sezonie zimowym 2019 - 2021 - Sektor IV Gmina Trzebinia". W wyniku tego Wykonawca odpowiedzialny będzie za ponad 70 km dróg powiatowych. 

Zobacz również