ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w Gminie Trzebinia ponownie wykona AVR S.A.

10.12.2018

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w Gminie Trzebinia ponownie wykona AVR S.A. 1

Po raz kolejny spółka AVR odpowiedzialna będzie za zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w Gminie Trzebinia...

Umowami zawartymi z Gminą Trzebinia w dniu 10 grudnia 2018 r. AVR S.A. zobowiązała się w latach 2019, 2020, 2021 do zimowego utrzymywania dróg gminnych i chodników. Przez kolejne trzy lata Wykonawca odpowiedzialny będzie za stan poand 180 km dróg gminnych, a także kilkadziesiąt kilometrów ciągów pieszych w tym chodników, schodów i placów w mieście oraz sołectwach połozonych na terenie gminy. Wartość łączna umów to blisko 4,5 milona złotych brutto. Nalezy przypomnieć, iż w rejonie tym AVR S.A. jest szczególnie aktywna, albowiem spółka odbiera odpady w Chrzanowie, Trzebini, Libiążu i Jaworznie oraz zajmuje się utrzymywaniem dróg powiatowych i gminnych. 

Zobacz również