ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Kolejny kontrakt AVR S.A. w Nowym Sączu

05.10.2018

Kolejny kontrakt AVR S.A. w Nowym Sączu 1

Spółka AVR S.A. od kilku już lat dba o zieleń Miasta Nowy Sącz. Tą tradycyjną obecność w tym regionie udało nam się przedłużyć wygrywając kolejny z przetargów na lata 2019 - 2021......

W dniu 5 października 2018 r. AVR S.A. ,działając jako lider konsorcjum podpisał dwie umowy obejmujące swym zakresem utrzymywanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza : parków, zieleńców, zieleni przydrożnej, miejsc pamięci oraz innych terenów miejskich. Kontrakt obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i trwał będzie do 31 grudnia 2012 r.. To trzecie już z kolei zamówienie, które AVR realizuje na terenie stolicy sądeczcyzny, co jeszcze mocniej wiąże nas z tym rejonem i miastem. Nalezy bowiem przypomnieć, iż nasza spółka odbiera odpady komunalne od mieszkańców sąsiednich gmin - Chełmiec, Nawojowa, Stary Sącz oraz dba o czystość ulic miasta Nowy Sącz. 

Zobacz również