ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Kolejna umowa zawarta z GDDKiA O/Katowice

12.06.2018

Kolejna umowa zawarta z GDDKiA O/Katowice 1

Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazał AVR S.A. w utrzymanie kolejne kilometry dróg.......

W dniu 12 czerwca 2018 r. AVR S.A. podpisała kolejną już umowę z Oddziałem katowckim GDDKiA. Stosownie do jej postanowień przez następne 48 miesięcy spółka odpowiedzialna będzie za naprawy i utrzymanie dróg krajowych podległych pod rejon Zabrze GDDKiA. Umowa ta jest kolejną już po tej zawartej w roku 2017 r. oraz zakończonymi już realizacjami dla rejonów GDDKiA w Wysokim Brzegu i Zabrzu.Wciąż także AVR S.A. utrzymuje autostradę A1 na odcinku od węzła "Sośnica" do węzła w Pyrzowicach.

Do zadań Wykonawcy realizującego umowę należeć będzie m.in utrzymanie nawierzchni, poboczy, odwodnienia, oznakowaania, estetyki i innych prac szczegółowo wyspecyfikowanych w SIWZ i OPZ postępowania. Wartość umowy przekracza 20 mln złotych brutto.

Zobacz również