ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie AVR S.A.

23.07.2018

Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie AVR S.A. 1

Sukcesem zakończyło się odwołanie złożone przez AVR S.A. od wyniku postępowania prowadzonego przez GDDKiA O/Warszawa......

Wyrokiem z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie o sygn KIO 1318/18 Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie AVR S.A. i unieważniła czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. "Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 4 zadania (Rejony)", nakazując jednocześnie Zamawiającemu ponowne badanie i ocenę złożonych ofert i wszczęcie procedury "wyjasniającej" w trybie art 26 ust 4 ustawy pzp.

 

 

Zobacz również