ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

AVR S.A. ponownie zadba o czystość w Nowym Sączu

19.09.2018

AVR S.A. ponownie zadba o czystość w Nowym Sączu 1

Po przetargu, którego przedmiotem było "Utrzymanie czystosci i porządku na terenie miasta Nowego Sącza" spółka AVR S.A. ponownie odpowiadać będzie za wizerunek stolicy Sądecczyzny .......

W dniu 19 września 2018 r. AVR S.A. - Lider konsorcjum  w skład którego weszła takze spółka EKO-DUO S.C. Andrzej Śliwa, Krzysztof Golonka podpisał umowę z miastem Nowy Sącz na utrzymanie czystości i porządku na terenach położóoych w jego granicach. Kontrakt obowiązywał będzie do 31 grudnia 2021 r. Jest to kolejna umowa realizowana przez naszą spółkę dla tego Zamawiającego. Przypomnieć należy, iż od roku 2013 utrzymujemy zieleń miejską w Nowym Sączu, a przez ostatnie trzy lata odpowiedzialni byliśmy także za dbanie o czystość ulic, placów i chodników w mieście.

Niewątpliwie istotną przy wykonywaniu usług rolę odgrywa nasz długoletni partner i konsorcjant EKO-DUO S.C. Andrzej Śliwa, Krzysztof Golonka.

Zobacz również