ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Polityka środowiskowa AVR S.A. - komunikat

06.09.2018

Polityka środowiskowa AVR S.A. - komunikat  1

AVR S.A. z uwagi na wprowadzony syatem ISO 14001:2015 pragnie przedstawić "Politykę Środowiskową" spółki....

POLITYKA ŚRODOWISKOWA 

Celem naszej polityki jest zaoferowanie klientom usług w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg i autostrad, utrzymania zieleni, utrzymania czystości oraz gospodarki odpadami, zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko we wszystkich działaniach oraz zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki.

W ramach przyjętej polityki środowiskowej zobowiązujemy się:

- doskonalić system zarządzania środowiskiem w szczególności w odniesieniu do jego skuteczności i efektywności,

- spełniać zobowiązania dotyczące zgodności,

- doskonalić procesy związane z regularnym monitorowaniem i dokonywaniem pomiarów oraz działań, które mają znaczący wpływ na środowisko poprzez zmniejszanie ilości odpadów komunalnych oraz zapobieganie zanieczyszczeniom.

Zaspakajanie potrzeb i oczekiwań klienta poprzez dobrą jakość usług zgodnych z wymaganiami pozwoli na osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku.

Osiągnięcie tej pozycji wymaga przyjęcia długoterminowej polityki rozwoju i wprowadzenia systemu zarządzania środowiskowego wraz z określeniem kompetencji i odpowiedzialności na każdym etapie działalności firmy oraz przejęcie odpowiedzialności przez każdego pracownika indywidualnie za jakość swojej pracy.

Jest to podstawa rozwoju i trwania naszej firmy.

Na każdym pracowniku spoczywa obowiązek znajomości, zrozumienia i przestrzegania obowiązujących norm i przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska co przyczyni się do osiągnięcia celów i zadań oraz realizacji tej polityki.

Tylko w taki sposób rozumianą politykę środowiska wraz
z pracownikami będziemy realizować.

 

Wiceprezes Zarządu AVR S.A.

Katarzyna Michałowska

 

Zobacz również