ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Skuteczne odwołanie do KIO - "Całoroczne utrzymanie dróg krajowych województwa małopolskiego w latach 2018 – 2022 - Rejon Tarnów"

22.03.2018

Skuteczne odwołanie do KIO -

Kolejne postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą zakończyło się dla AVR S.A. sukcesem....

22 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez AVR S.A., w sprawie przeciwko GDDKiA O/Kraków  - sygn. akt KIO 326/18 - a dotyczącej postępowania pn. "Całoroczne utrzymanie dróg krajowych województwa małopolskiego w latach 2018 – 2022 - Rejon Tarnów". Potwierdziło się, że Przystępujące Konsorcjum nie wykazało spełnienia warunków pozytywnych postawionych w SIWZ, przez co Zamawiający zobowiązany został przez Izbę do ponownego badania złożonych ofert i zastosowania trybu przewidzianego w art 26 ust 3 ustawy pzp.

Zobacz również