ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Przekształcenie AVR sp.z o.o. w AVR S.A. - Komunikat

02.01.2018

Przekształcenie AVR sp.z o.o. w AVR S.A. - Komunikat 1

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, iż w dniu 2 stycznia 2018 r. AVR sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną - AVR S.A........

KOMUNIKAT O PRZEKSZTAŁCENIU AVR SP. Z O.O. W AVR S.A.

 

Niniejszym informujemy, że w dniu 2 stycznia 2018 r. nastąpiło przekształcenie spółki AVR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000711794).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześnie umów. AVR S.A. przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki AVR sp z o.o..

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

AVR S.A.

ul. Józefa Dietla 93/4

31-031 Kraków

 

AVR S.A. ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000711794, REGON: 144407454, NIP: 525-25-14-215. wysokość kapitału zakładowego: 9.000.000,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

 

Zobacz również