29 grudnia 2017 r. AVR sp. z o.o.  podpisała bowiem dwie umowy : z gminą Wojnicz i Chełmiec. W wyniku tej pierwszej AVR sp. z o.o. - występujące wespół z FBSerwis Karpatia sp. z o.o. - w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wojnicz" otrzymało zamówienie na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Wojnicza i odbiór odpadów stałych z obiektów komunalnych, cmentarza oraz ze sprzątania targowisk, ulic i placów tej Gminy. Łącznie oferta obejmująca dwie części postępowania opiewała na ok 1,5 mln złotych brutto i związała nas z Zamawiającym na kolejny rok.Niezwykle cennym zamówieniem jest natomiast umowa zawarta w tym samym dniu tj.  29 grudnia 2017 r. z gminą Chełmiec - sąsiadującą z Nowym Sączem w którym nasza spólka działa od lat. AVR sp z o.o. w latach 2018-2020 odbierać będzie z gminy Chełmiec odpady komunalne. Stosownie do postanowień SIWZ trzyletnia usługa obejmie swym zakresem 24.250 mieszkańców i blisko 6700 gospodarstw. Wartość zwycięskiej oferty AVR sp z o.o. to przeszło 6,6 mln złotych brutto.