ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Nawojowa

10.11.2017

Nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Nawojowa 1

Po trzech postępowaniach prowadzonych w Gminie Nawojowa spółce AVR sp z o.o. udało się podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych.....

10 listopada 2017 r. w siedzibie gminy, AVR sp z o.o. podpisała kolejną już - drugą - umowę z tym Zamawiającym. Po blisko 3 letnim okresie owocnej współpracy, która zakończy się już wkrótce, bo w grudniu 2017 r., AVR sp z o.o. została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawca, który nadal będzie odbierał odpady komunalne z gminy. Tym razem okres realizacji jest krótszy i obejmuje 15 miesięcy, a zakończy się 31 marca 2019 r. 

Zobacz również