ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Odpady "zmieszane" i "zielone" w Starym Sączu nadal będzie odbierał AVR sp. z o.o.

21.09.2017

Odpady

Sukcesem AVR sp z o.o. zakończył się kolejny przetarg na odbieranie odpadów komunalnych w Starym Sączu, gdzie nasza spółka wygrała wszytskie trzy części.

21 września 2017 r. spółka AVR sp. z o.o. podpisała kolejny już kontrakt z Gminą Stary Sącz prolongując swą obecność w tym regionie, aż do 31 grudnia 2020 roku . W wyniku prowadzonego postępowania Wykonawca, który w czerwcu podpisał już dwie umowy na odbiór odpadów selektywnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, cmentarnych i budowlanych będzie odbierał także odpady komunalne zmieszane i zielone. Wartość podpisanej we wrześniu umowy to 5.934.168 złotych brutto. Na obszarze objętym kontraktem AVR sp. z o.o. odbierze odpady od około 24.000 mieszkańców. Należy przypomnieć, iż AVR sp z o.o. realizuje analogiczną usługę w Gminie Nawojowa, a także dba o zieleń i czystość w mieście Nowy Sącz.

Zobacz również