ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Konsorcjum z AVR sp z o.o. jako liderem - zwycięzcą postępowania na "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Jaworzna"

20.09.2017

Konsorcjum z AVR sp z o.o. jako liderem - zwycięzcą postępowania na

Dzięki skutecznej obronie rozstrzygniecia zapadłego w postępowaniu "Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z miasta Jaworzna” AVR sp z o.o. do 31 grudnia 2020 r. odbierać bedzie odpady w Jaworznie. 

W dniu dzisiejszym przedstawiciele AVR sp z o.o. działającego jako Lider Konsorcjum w składzie AVR sp z o.o., AVR S.p.A. Miki Recykling sp z o.o. oraz Mieczysław Jakubowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI podpisali umowę z MZNK Jaworzno finalizującą postępowanie pn. "Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z miasta Jaworzna”. Jak dotychczas to największa - obok tej z Chrzanowa/Trzebini/Libiąża - umowa zawarta przez AVR sp z o.o. na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Łączna wartość kontraktu to 28.559.304,00 złotych brutto. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2020 r..W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do obsługi ponad 80 tysięcy mieszkańców zamieszkujących Jaworzno.

Zobacz również