ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

31.08.2017

Sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą 1

Skuteczna obrona decyji MZNK Jaworzno przed Krajową Izbą Odwoławczą - o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum AVR /MIKI  w postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - doprowadzila do ddalenia odwołania MPO Jaworzno sp. z o.o......

W dniu 31 sierpnia 2017 r. wyrokiem w sprawie o sygn. KIO 1731/17 Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie MPO Jaworzno sp.  z o.o. na wynik postępowania pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z miasta Jaworzna” w którym oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia AVR sp. z o.o. (Lider), AVR S.p.A. (Partner), Miki Recykling sp. z o.o (Partner) oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski (Partner) została uznana za najkorzystniejszą. Tym samym wkrótce powinna zostać podpisana z Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie umowa o wartości ok. 28,5 mln złotych brutto. Konsorcjum przed Izbą reprezentowali r.pr. Marcin Żurek, Jakub Dydak z naszego działu prawnego oraz Mieczysław Jakubowski - nasz konsorcjant.

Zobacz również