ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Kolejny duży kontrakt z GDDKiA O/Katowice

21.07.2017

Kolejny duży kontrakt z GDDKiA O/Katowice 1

Kolejną umowę spółka AVR sp z o.o. podpisała z naszym kluczowym Zamawiającym GDDKiA......

21 lipca 2017 r. nasza spółka podpisała umowę z GDDKiA O/Katowice obejmującą swoim zakresem „Roboty w zakresie napraw i utrzymania autostrad administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Zabrzu”. W ramach kontraktu przez 48 miesięcy AVR sp z o.o. będzie odpowiedzialna za utrzymanie m.in autostrad A4 i A1 znajdujących się pod jurysdykcją GDDKiA Rejon Zabrze. Wartość kontraktu wynosi blisko 20 mln złotych brutto. Jest to przedłużenie naszej obecności w tym rejonie, albowiem poprzedni kontrakt w analogicznym zakresie realizowała także AVR sp z o.o.

Zobacz również