ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Odbiór odpadów w Starym Sączu dla AVR sp z o.o. - część II i III

30.06.2017

Odbiór odpadów w Starym Sączu dla AVR sp z o.o. - część II i III 1

W miesiącu czerwcu nasza spółka podpisała dwie umowy z dotychczasowym naszym Zamawiającym - Starym Sączem....

29 czerwca 2017 r. AVR sp. z o.o. podpisała dwie umowy z Gminą Stary Sącz w ramach postępowania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stary Sącz". Umowy obowiązują do roku 31 grudnia 2020 r. i obejmują zadania II i III przeprowadzonego przez Gminę postępowania.

Jednocześnie w dniu 25 lipca 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie AVR sp z o.o. w zakresie m.in zarzutów naruszenia art. 90 ust 1 ustawy pzp w zw. z  art. 90 ust 3 ustawy pzp oraz art. 8 ust 1 i 3 ustawy pzp w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 7 ust 1 i 3 ustawy pzp dla zadania I zamówienia. Oznacza to, iż Zamawiający będzie raz jeszcze musiał podjąć decyzję m.in o możliwości odrzucenia oferty NOVA sp. z o.o.

Zobacz również