ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Status quo w Gminie Tarnów

30.06.2017

Status quo w Gminie Tarnów 1

W miesiącu czerwcu - w wyniku oddalenia odwołania Wykonawcy wybranego pierwotnie przez Zamawiającego w postępowaniu - nasza spółka otrzymała po raz kolejny zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Tarnów.....

30 czerwca 2017 roku AVR sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Tarnów na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców. Stosownie do jej postanowień, nasza spółka świadczyć będzie usługi objęte przedmiotem zamówienia od 1.07.2017 r. do 30.06.2019 r. AVR sp. z o.o. odbierze odpady z sektorów I i II gminy tj. łącznie od przeszło 15 tysięcy jej mieszkańców. Łącznie zaś z sektorem III, gdzie będziemy współpracować ze spółką Remondis, Wykonawca będzie obsługiwał ok. 25 206 osób. Nadmienić należy, że obecny kontrakt jest kontynuacją obecności naszej spółki w gminie, dla której świadczymy usługi już od lipca roku 2015.

Zobacz również