ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Sukces AVR sp z o.o. przed WSA oraz Krajową Izbą Odwoławczą

23.05.2017

Sukces AVR sp z o.o. przed WSA oraz Krajową Izbą Odwoławczą 1

W ostatnich dniach spółka AVR sp z o.o. odniosła dwa istotne sukcesy w sprawach zawisłych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Krajową Izbą Odwoławczą.....

Dnia 30 marca 2017 r. przed WSA w Krakowie odbyła się rozprawa, której przedmiotem była skarga AVR sp z o.o. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 listopada 2016 r. Skład orzekający zdecydował się uznać skargę spółki za zasadną i uchylił zaskarżoną interpretację w przedmiocie prawidłowej stawki od podatku od towarów i usług. Z kolei dnia 12 maja 2017 r. na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą odbyła się sprawa o sygn KIO 830/17 w której AVR sp z o.o. zaskarżyła niezgodne z ustawą pzp czynności Zamawiającego tj. Gminy Miejskiej Świdnik. Izba uznała, iż Zamawiający niesłusznie odrzucił ofertę AVR sp z o.o. w oparciu o treść art 89 ust 1 pkt 7a w zw. z art 85 ust 2 ustawy pzp, a także naruszył ustawę unieważniając postępowanie w oparciu o treść art 93 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp.  

Zobacz również