ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Aktualności

Odbiór odpadów w Tarnowie z nieruchomości niezamieszkałych

14.04.2017

Odbiór odpadów w Tarnowie z nieruchomości niezamieszkałych 1

Z radością pragniemy poinformować, iż po raz kolejny spółka AVR sp. z o.o. świadczyć będzie usługi komunalne dla Miasta Tarnowa....

 Tym razem w wyniku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu pn. „Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne” odpowiadać będziemy za odbiór odpadów w sektorze IV miasta, który obejmuje obszar osiedli : Jasna, Zielone, Rzędziny, Westerplatte i Legionów. Umowę z miastem AVR sp z o.o. podpisała dnia 14.04.2017 r.

Pragniemy przypomnieć, iż AVR sp z o.o. odbierała już odpady komunalne w mieście dwukrotnie. Po raz pierwszy w latach 2014/15, zaś po raz ostatni w roku 2016 obsługując przeszło 50.000 tysięcy mieszkańców Tarnowa.

 

 

 

 

 
Zobacz również